Studie 3. tv

Portrætter 3.sal tv

I forbindelse med et "masterforløb" med Søren Rønholt indrettede jeg et mobilt studie i min lejlighed på 3. sal tv. og begyndte at undersøge de muligheder for samarbejde mellem fotograf og "the subjekt" som studieportrætter giver mulighed  for.

Portrætter har altid spillet en afgørende rolle i forbindelse med menneskers selvbillede og identitet. Kejsere, konger, statsmænd, rige borgere har brugt portrætter til at synliggøre deres magt. Portrætter af forbrydere og andre underprivilegerede er brugt til at markere ekskluderende forskelle.  I internettets og mobiltelefonens tidsalder spiller ”selfis” en helt særlig rolle i forbindelse med konstrueringen af personers selvbillede.

Mit første projekt gik ud på at invitere mændene fra min opgang til kaffesamtale om identitet og fotografering. Den store  erkendelse for mig, handlede om hvor forskellige udtryk der kan skabes i samarbejdet mellem fotograf og fotograferet.