Kultur

Kultur

Begrebet kultur er under stadig forandring. Ordet kommer fra latin cultura som betyder dyrkning eller bearbejdelse. Menneskers evne og behov for at arbejde

skaber kultur. Jeg er fascineret af de arbejdsprocesser, hvor mennesker skaber noget værdifuldt og meningsfyldt, ved selv at bestemme, planlægge, gennemføre og værdisætte arbejdet.

Jeg har haft mulighed for at fotografere nogle mennesker mens de arbejder.