Leg

Leg

Både mennesker og dyr leger, det er et fascinerende fænomen, 

I Homo Ludens – Om kulturens oprindelse i leg definerer Johan Huizinga leg på denne måde: ”Leg er en frivillig handling eller virksomhed, der udspilles indenfor visse fastsatte rumlige og tidslige grænser. Trods frivilligheden udføres den efter ufravigeligt bindende regler, har sit mål i sig selv og ledsages af en følelse af spænding og glæde og en fornemmelse af, at den er noget andet end det ”almindelige” liv.” (Huizinga 1993 s. 36)

Fotografi giver mig mange muligheder for at lege, det er rigtig sjovt sammen med andre der leger.