Leg

Leg

Både mennesker og dyr leger, det er et fascinerende fænomen, der er karakteriseret ved ikke at have et formål og være frivillig.


I Homo Ludens – Om kulturens oprindelse i leg definerer Johan Huizinga leg på denne måde: ”Leg er en frivillig handling eller virksomhed, der udspilles indenfor visse fastsatte rumlige og tidslige grænser. Trods frivilligheden udføres den efter ufravigeligt bindende regler, har sit mål i sig selv og ledsages af en følelse af spænding og glæde og en fornemmelse af, at den er noget andet end det ”almindelige” liv.” (Huizinga 1993 s. 36)